Å tjene penger er til syvende og sist poenget med å drive forretning, selv om det også er noen som er så heldige at de driver med noe de virkelig brenner for. Hvis du eier en egen butikk, driver med markedsføring av produkter eller tilbyr noen helt andre tjenester, vil det uansett være avgjørende å ha et forhold til hva som er effektiv markedsføring. I noen situasjoner vil det være nettannonsering, i andre tilfeller kan det være nok med plakatoppheng og proffe plakater.

Markedsføringen må gi positiv verdi

Det kan høres ut som en selvfølge, men det bør likevel gjentas: all markedsføring må produsere et «overskudd» i en eller annen form. Det aller enkleste og mest målbare er hvis hensikten er å skape en direkte positiv økonomisk effekt, men det kan også dreie seg om andre ting.

  • Profilering og markedsføring i et salgslokale har oftest som mål å utløse salg. Med plakatoppheng og et tydelig produkt- og prisbudskap vil man få en kunde å kjøpe et produkt eller en tjeneste.
  • Markedsføring på nett kan handle om både direkte salgsutløsende aktiviteter og tiltak som skal skape kjennskap. Økt kjennskap har en verdi, som da skal være større enn investeringen i markedsføring.
  • Kjøp av for eksempel avisannonser eller markedsføring på et stadion kan ha ulike mål, og det kan være utfordrende å måle effekten – i hvert fall hvis budskapet ikke er direkte kjøpsutløsende.

Markedsføringen må bygge på et solid fundament

Det er selvfølgelig viktig å huske på at all markedsføring må bygge på et solid fundament når det gjelder drift og verdiforslag til kunde. Virksomheten må helt enkelt kunne levere det som markedsføringen lover.

Hvis det oppstår et avvik mellom virkeligheten og bildet som tegnes i markedsføringen, beveger man seg inn i noe som kanskje mer ligner på svindel og lureri. Det er definitivt ikke noe som gjør at man tjener penger.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *